Thursday, September 21
Shadow

Author: Emilia Nekwaya

Oonkundana dhoka tadhi inyenge moshilando pangelo shaNamibia

Oonkundana dhoka tadhi inyenge moshilando pangelo shaNamibia

Languages, Top Stories
Ku Emilia Nekwaya Omumati gongundu NEFF ndyoka yilipo tayi patitha oositola dhaaChina moshilando pangelo Dhimbulukweni Nauyoma okwa mangwapo ongula yonena shoka yeli ompinge naaChina mwakwatelwa omukulukadhi gwa Michael amushelelo, Julieta. Ongundu tuu oyo ndjika NEFF oya tokola opo yika patithe oositola dhoka oshoka epangelo lyaNamibia yakutha onkatu yoku fikapo iinima yaagundjuka mboka haya landitha iikutu yaza koshilogo China uunambo. Aantu oya kala nokupopya kutya omukulukadhi Julieta okwa mangwapo nando kadhishi dhoshili. Julieta okwa thindikile omusamane gwe Michael Amushelelo kopolisi ongula onene yonena, ye tatsikile nokuya kodoolopa ya China hoka aka kwata uuvideo nongodhi ye yopeke nokutala nkene aakwashigwana taya kutha omatokolo gawo.