Sunday, February 25
Shadow

Ohanana yakupulwashi

Ku: Helena Fillemon

Opolifi yomomudingonoko WAkhomas, moshilandopangelo movenduka oveli molukongo tavakongo omufeekelwa ali akupulashi ohanana momulamba molukanda latjomuise okupendukila onghela.Omukonakoni woshipofa eshi Silas Shipandeni okwati ohanana oyali yadingaelwa momalapi noyatulwa monailona omo mwahangika yo oikutu yina eehonde. Otakukundanwa kutya ovanhu ova vali vekiivatela momulamba ovo vamono ohanona ei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *