Sunday, February 25
Shadow

Takongwa kOpolifi

Ku:Helena Fillemon

Opolifi moshitopolwa sha khomas moshilando pangelo oyili tayi Kongo ekwafo moshiwana apa tapa monika omulumenhu wedina Petrus Hatupopi, ou eli tafekelwa nokwataalela oshipofa shuulingilingi.

Omupopileko wetanga lopolifi Meme Kauna Shikwambi okwati omufekelwa omuNamibia, omulumenhu omushona molutu, nuule waye wofika oufike peemeta 1.72M.

Shikwambi otati omulumenhu ou okwadile keenhana moshitopolwa shaHangwena. Otatwiindile moshiwana ou ena omauyelele enasha nomulumenhu ou naninge ekwatafano nopolifi konomola 0612093520 nenge akwatafane Na Inspector Shimbulu konomola 0814161953.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *