Sunday, February 25
Shadow

Vadinkantu moKavango vanahara kugusapo ediro yirugana monomukunda

Gerson S Aivera

Vadinkatu womoKavango vanyegenya mokutara mekururongo lyaNamibia yirugana kutupu, vapirukire noku-noku mutompo kwato.

Mokavango ngano yimo nayitunda yirugana pangesi nye vapitisi vanarara kugazara kwawo momalimba tupu, valingawopeke vene na vene nonkango zimwe asi kapi vakuhara kuwapeka meho zovadinkantu.

Vadinkantu vamwe/sinzi sawo kunakuruguranga konomukunda oku kunakara evhu eli vampitisi vamwe vanakurandesa kovantunda yirongo, eyi yakara asi tayikaguma vadinkantu momunene. Ngesi vadinkantu vanahara evhu monomukunda danyamwawo yipo likare momawoko gawo valitulise yikunino eyi nayivhura kugava nompito doyirugana mokatji kawo rambangako nonkungwa sirongo nondya direre vantu.

Email: gersonaivera42@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *